Easy Way s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnost

Úvod

Vitajte na stránkach obchodno - stavebnej spoločnosti Easy Way s.r.o. Naša spoločnosť bola založená 10. 3. 2006 v Čadci. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro vo vl. 17286/L.

Sme spoločnosťou, ktorá sa zaoberá sčasti stavebnou činnosťou, čiže realizáciou prevažne monolitických stavieb mostov, ďalej polyfunkčných budov, výstavbou strešných konštrukcií / krovov/, výrobou altánkov... Našou filozofiou je stavať nielen mosty pre zákazníkov ale aj k zákazníkom.

Nový modul

 

Kontakt: Easy Way s.r.o.
Hurbanova 2291/7
022 01 Čadca
IČ: 36440931
DIČ: SK 20222140769
Telefón: +421 907 93 99 90
+420 773 98 29 28
E-mail: info@easy-way.sk
© Easy Way s.r.o. - Obchodno-stavebná spoločnost

Hodnotenie zákazníkov: