Easy Way s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnost

Vybavenosť

Sme stavebnou spoločnosťou ktorá sa skladá z niekoľkých živnostníkov a 5 montážnych partií samostatne vybavené autom a vlastnými pracovnými nástrojmi. Veľkou devízou našej spoločnosti je multifunkčnosť, prirodzená prispôsobivosť a mobilita stavebných partijí.

Pracujeme aj niekoľko stoviek kilometrov od domova. Sme komplexnou stavebnou firmou, pričom našim hlavným výrobným faktorom je realizácia monolitických stavieb ako dopravných stavieb tak polyfunkčných stavieb kde ponúkame kvalitnú a precíznu prácu v krátkom realizačnom čase...

© Easy Way s.r.o. - Obchodno-stavebná spoločnost

Hodnotenie zákazníkov: