Easy Way s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnost

Kontakt

Kontakt: Easy Way s.r.o.
Hurbanova 2291/7
022 01 Čadca
IČ: 36440931
DIČ: SK 2022140769
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline v odd. Sro vo vl. 17286/L
Bankové spojenie: SR Slovenská sporiteľna 313683965/0900
ČR Česká spořitelna 1665581369/0800
Telefón: 00421 907 93 99 90
00420 773 98 29 28
Kontakt e-mail: info@easy-way.sk
© Easy Way s.r.o. - Obchodno-stavebná spoločnost

Hodnotenie zákazníkov: