Easy Way s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnost

Referencie 2012

Stavba základu pod mýtnu bránu Banská Bystrica

 

Stavba železničného podchodu Horní Počernice

 

Prestavba priepustkov na trati v Jinočanoch

 

Stavba mosta na trati Mladá Boleslav

 

Stavba migračného tunela pre zvieratá na trati - Ostrava

 

Stavba ČOV Žatec

 
© Easy Way s.r.o. - Obchodno-stavebná spoločnost

Hodnotenie zákazníkov: